Cennik

Ceny ujęte są w załączonym regulaminie:

R E G U L A M I N
dla
kortów tenisowych „LA MIRAGE”.

 1. Na obiekt wchodzą osoby po dokonaniu stosownej opłaty na czas korzystania z kortu lub na podstawie ważnego karnetu.
 2. Każdy grający winien posiadać strój sportowy oraz obuwie tenisowe.
 3. W czasie gry nie należy przeszkadzać partnerom, hałasować, wbiegać na sąsiednie korty w czasie prowadzonej gry.
 4. Prosimy o niepalenie tytoniu na kortach.
 5. Prosimy o przestrzeganie porządku i czystości na obiekcie.
 6. Ceny podano za korzystanie z kortu przez 1 osobę w czasie 1 godziny tj. 55 min gry i 5 min na równanie kortu (siatkowanie).
 7. Korzystanie z mini-kortu i ściany jest odpłatne i wynosi 6 zł za 1godz.
 8. Grający przebywają i grają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 9. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów i obiektu.

* * * ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH PRZEŻYĆ SPORTOWYCH
ORAZ MILE SPĘDZONEGO CZASU * * *

Ceny wstępu od osoby:

 

Ceny wstępu od osoby:

 

 • 8 zł - dzieci, młodzież, studenci, panie,
 • 180 zł - karnet ligowy na XIX edycję rozgrywek 2018r. (11 gier 150 zł +nagrody 30 zł),
 • 7,50 zł - karnet 40 godz. w cenie 300zł,
 • 9 zł - cena ogólna (obowiązuje przygotowanie kortu do gry)
 • 10 zł - cena komercyjna (przygotowany kort z liniami, natrysk)
 • 8 zł - opłata za oświetlenie kortu za każdą rozpoczętą godzinę,
 • 6 zł - opłata za 1 godzinę korzystania z mini kortu,

Rozliczenie czasu gry z dokładnością do 10 min.

 

OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE KORTU DO GRY
Z WYJĄTKIEM CENY KOMERCYJNEJ

Nauka gry z instruktorem (60min): 

 • 38 zł + 6zł - na mini korcie przy ścianie,
 • 38 zł + opłata za kort – na korcie pełnowymiarowym,
 • 48 zł – gra z maszyną do wyrzucania piłek LOBSTER 401 ze sterownikiem radiowym + kort.

 

Regulamin obowiązuje w sezonie letnim 2017 roku.